Lean sistema: kas tai ir kodėl?

Arginta  naujienų laikraštis / 2011.08

Sąvoka „Lean“ iš anglų kalbos verčiama kaip „lieknas“, „liesas.“, ji taip pat dažnai apibūdinama kaip „taupioji sistema“ ar „liekna vadyba“.

Metodo kūrėja ir pirmoji jo taikytoja – organizacija „Toyota“, išgarsėjusi kaip neaplenkiama varžovė savo rinkoje. Suvokus Lean sistemos efektyvumą, ji imta diegti įmonėse visame pasaulyje. Nors Lietuvoje metodas dar nėra plačiai taikomas, „Arginta“ jau semiasi pasaulinės patirties ir bando taikyti jo principus, siekdama didinti efektyvumą. Pasak Lean praktiko Vido Petraičio, klaidinga manyti, jog siekis dirbti efektyviau yra aktualus tik vadovams: „Darbuotojas turi suprasti: jei jo procesai taps efektyvūs, tikėtina, kad jam bus lengviau dirbti (nereikės daryti nereikalingų veiksmų). Be to, per tą patį laiką jis galės pagaminti daugiau gaminių, o įmonė – juos parduoti. Kaip žinia, kuo ilgiau dėl nekokybiškų ir neefektyvių procesų gaminame, tuo gaminys tampa brangesnis: dirbo daugiau žmonių, turėjo atlikti papildomų koregavimo veiksmų ir pan. Tai reiškia, dirbdama našiau, greičiau, efektyviau, organizacija yra patrauklesnė užsakovams, taigi uždirba daugiau. Jei turėdama tiek pat darbuotojų organizacija uždirba daugiau, ji gali pasidalinti su savo žmonėmis geresniais rezultatais. Taigi darbuotojas gauna dvejopą naudą.“

Lean sistema išskiria du pagrindinius elementus, didinančius efektyvumą: organizacijos kultūrą ir įrankius. Kultūriniu požiūriu organizacija turi suprasti tobulėjimo galimybes ir jų drąsiai siekti, nebijoti kalbėti apie esamas problemas. Bendradarbiavimas, dalijimasis patirtimi įmonės viduje ir už jos ribų yra vienas svarbiausių metodo principų. Tokiu būdu – bendromis jėgomis – darbuotojai gali rasti efektyviausius sprendimus ir juos įdiegti kitų veikloje, t.y. standartizuoti tam tikrus procesus. Tuomet darbus tampa lengviau įgyvendinti bei planuoti, sumažėja nereikalingų procesų, kurie didina gaminio kainą.

O jei darbuotojai yra susikūrę jiems patiems efektyviausią darbo tvarką?

„Efektyvumą visada galima palyginti pažiūrėjus į rezultatą. Jei vieno darbuotojo rezultatas yra geresnis, galbūt kiti gali iš jo pasimokyti?

Standarto nereikia suprasti kaip klišės ar kažko primesto – standartą turi kurti patys darbuotojai. Jie turi suvokti, kad tai yra būtent jų patirtis, jų žinios, iš kurių gimsta gera praktika“, – sakė V. Petraitis.

Lean sistema: kas tai ir kodėl?