Kaizen

Kas yra Kaizen?

Kaizen (Kaizen Teian) yra viena praktiškiausių rytų filosofijų, skirta įmonės sėkmės vystymui. Tai modernios Lean sistemos dalis, kuri padeda:

  • panaudoti visą jūsų darbuotojų potencialą organizacijos tobulėjimui;
  • pagerinti prekių ir paslaugų kokybę minimaliomis investicijomis;
  • padidinti našumą ir taupyti resursus;
  • mažinti nuostolius;
  • išsiskirti iš konkurentų;
  • sukurti malonią darbo atmosferą.

Kas gali naudotis Kaizen sistema?

Sistema Kaizen gali naudotis ir gamybinės, ir paslaugų įmonės. Jos tikslas – tobulinti organizacijos procesus: padaryti juos greitesnius, patogesnius, efektyvesnius ir saugesnius.

Kaizen sistema įtraukia visus įmonės darbuotojus į procesų gerinimą. Darbuotojai dalinasi įžvalgomis, kurios gali padėti optimizuoti įmonės veiklos procesus, padidinti darbo vietos produktyvumą, taupyti resursus, gerinti kokybę ir saugą. Darbuotojai taip pat skatinami aktyviai dalyvauti realizuojant jų idėjas.

Mokymai ir seminarai gamybos įmonėms. Tikslas: tobulinti gamybos procesus, mažinti kaštus, atsisakyti nereikalingų priemonių ir procesų, gerinti produkto kokybę, didinti saugą, trumpinti užsakymo vykdymo laiką. Taip nuolatos tobulėja visa gamybos valdymo sistema: tiek gamybos planavimas, tiek gamybos valdymas.

Mokymai ir seminarai paslaugų įmonėms. Tikslas: optimizuoti administracinius procesus, taip mažinti kaštus, sutrumpinti užsakymo įvykdymo laiką. Optimizuotas verslo procesų valdymas padeda sutaupyti resursus, pagerinti paslaugų kokybę ir padidinti darbuotojų produktyvumą atsisakius nereikalingų procesų.

Organizuojamos Kaizen sesijos gali trukti vieną ar kelias dienas. Jų tikslas – greitai išspręsti organizacijai aktualias problemas. Pagrindinis šių sesijų privalumas – greitas, pastebimas rezultatas ir konkreti nauda įmonei sprendžiant egzistuojančias problemas.

Kaizen metodika: 80 % praktikos, 20 % teorijos

Ši metodika pagrįsta siekiu komandoje išsiaiškinti esmines problemų priežastis ir jas pašalinti, kad šios daugiau nepasikartotų. Vieną ar kelias dienas trunkančių praktinių mokymų metu:

  1. Darbuotojai suburiami siekiant išspręsti problemą, aktualią organizacijai.
  2. Sužinote visas teorines sistemos įgyvendinimo žinias, kurias pritaikote praktikoje.
  3. Darbuotojų komanda analizuoja pasirinktus procesus, prižiūrima Lean.lt konsultantų.
  4. Nustatomos problemos priežastys, galimybės, prioritetai, numatomai veiksmai, atsakingi darbuotojai ir įgyvendinimo terminai.

Kaizen metodo esmė – struktūrizuotas, aiškiai ir tiksliai paskirstytas darbas. Vykdant mažus patobulinimus ir juos standartizuojant, nuosekliai optimizuojami organizacijos procesai. Taip darbuotojų pasiūlymai nebesikartoja, o įmonės veikla nuolat gerėja.

Kaizen sėkmės istorija – Panasonic

Nepanaudotas darbuotojų kūrybiškumas – vienas iš pagrindinių nuostolių organizacijos viduje.

Panasonic, tarptautinė Japonijos elektros prietaisų gamintoja, vadovaudamasi Kaizen sistema, t.y. įtraukusi darbuotojus į įmonės procesus ir jų tobulinimą, sutaupė net 175 mln. JAV dolerių.

Lietuviškų organizacijų patirtis rodo, jog įgyvendinus šią sistemą organizacijose, naudingų idėjų skaičius per metus padidėja nuo kelių dešimčių iki daugiau nei tūkstančio.

Kaizen

Lean įgyvendinimas arba efektyvių procesų valdymas dažnai lyginamas su namo statyba, kur itin svarbu tvirti pamatai, kolonos, stogas ir žmogus.

Kaizen

Darbuotojas įtraukiamas į nuolatinį procesų tobulinimą. Kitu atveju: „Jei darysi tą patį ką anksčiau darei, gausi tą patį ką anksčiau gaudavai", Kenneth Blanchard.