VSM

VSM („Value Stream Mapping“, lietuviškai „Vertės srauto žemėlapis“) – Lean metodas, padedantis analizuoti ir planuoti procesų ir informacijos srautus, nustatant, kur klientui kuriama vertė, o kur generuojami nuostoliai.

Paprastai VSM 8metodas taikomas tokia tvarka:

  • Naudojant specialius simbolius ir metodiką sukuriamas esamos situacijos žemėlapis;
  • Nustatomi „butelio kakliukai“, probleminės sritys, kur procesuose nekuriama vertė klientui;
  • Nubraižomas siektinos situacijos žemėlapis;
  • Suplanuojami ir įgyvendinami veiksmai, nukreipti išspręsti problemines sritis ar gauti papildomos naudos;

Priklausomai nuo proceso, įmonės taikydamos VSM metodą turi galimybę:

  • Sumažinti atsargų kiekius;
  • Sutrumpinti žaliavų tiekimo laiką;
  • Sutrumpinti užsakymo įvykdymo laiką;
  • Sumažinti sandėliavimo, transportavimo, aptarnavimo išlaidas.

Koks bebūtų klientui skirtas produktas, jame visada slypi tam tikros vertės srautas. VSM tikslas – išgryninti šią vertę ir ją padidinti.