VACA

VACA metodas naudojamas įvairių administracijos procesų (pvz. planavimas, pirkimas, sprendimų 7priėmimas) analizei siekiant sutrumpinti užsakymo vykdymo laiką ir pagerinti proceso, paslaugos ar produkto kokybę. Metodo pagalba pasirinktas veiklos procesas yra suskaidomas į atskiras veiklas ar žingsnius. Kiekvienas žingsnis įvertinamas pagal keturis kriterijus: vertės kūrimą, aktualumą, pajėgumą ir prieinamumą. Taip pat išmatuojama reali veiklos trukmė ir ji palyginama su vertę kuriančiu laiku. Turinti tokį smulkų proceso vaizdą yra lengviau įvardinti problemas bei galimybes. Tuomet įvertinus kiekvienos jų prioritetą kuriamas konkretus veiksmų planas. Jam įgyvendinti numatomi atsakingi darbuotojai ir įvykdymo terminai, bei pradedamas matuoti pasiektas rezultatas.

VACA metodo esminiai principai:

  • Lengvesnis problemų identifikavimas – suskaidžius procesą į smulkius žingsnius lengviau pamatyti kliūtis.
  • Aiškūs prioritetai ir problemų sprendimo žingsniai – naudojant „Pareto“ grafiką išskiriame didžiausias problemas, o paprastas ir aiškus veiksmų planas užtikrina rezultatą.
  • Sudaromos galimybės taikyti kitus Lean metodus – pvz. problemų sprendimui ar galimybių įgyvendinimui darbuotojai siūlo Kaizen idėjas.

  Naudojant VACA yra išryškinami vertės nekuriantys proceso žingsniai, numatomi veiksmai jiems pagerinti bei jų įgyvendinimo prioritetai, siekiant pasiekti geriausius rezultatas.