Standartizuotas darbas ofise

7Standartizuotas darbas ofise – Lean metodas, kurio tikslas surasti ir įtvirtinti geriausią praktiką atliekant pasikartojančias operacijas ir veiksmus, bei taip užtikrinti stabilius procesus ir kokybišką rezultatą. Dažnai darbuotojai dėl skirtingos patirties ir įgūdžių tą pačią užduotį atlieka skirtingai, o tai tiesiogiai atsiliepia veiklos rezultatams. Siekiant to išvengti, standartizuojamos operacijos ir procesai, bei sudaromos sąlygos skleisti gerąsias praktikas per organizaciją. 
Šio metodo esminiai principai:
  • Orientuojamasi ne į visus įmonės procesus, o tik į darbuotojų atliekamas pasikartojančias operacijas.
  • Išryškinimai nuostoliai, greitai pastebima, kai nukrypstama nuo standarto.
  • Atveriamos galimybės taikyti kitus Lean metodus (5S, Kaizen Teian, PDCA ir kt.)
Šis metodas leidžia išmatuoti atliekamą darbą, išryškinti ir pašalinti vertės nekuriančias operacijas, sukurti aiškius darbo standartus. Organizacijai jis padeda išmatuoti darbuotojų apkrovimą, apskaičiuoti reikiamą darbuotojų poreikį užduočiai atlikti. Aiškūs darbuotojų įgūdžių planai leidžia numatyti mokymo poreikį.
Geroji darbo atlikimo praktika, apimanti darbo organizavimą, produktyvumą, kokybę ir saugą įtvirtinama naudojant vizualų valdymą. Tai užtikrina greitą naujų darbuotojų paruošimą, jų darbo rezultatų stabilumą bei kokybę. Vizualus veiklos rodiklių valdymas padeda nedelsiant reaguoti į nukrypimus ir pasiekti organizacijos tikslus.