Kaizen Teian

Kaizen Teian ofise  suteikia progą kiekvienam darbuotojui dalyvauti gerinant organizacijos procesus. Japoniško žodžio  „Kaizen“ reikšmė – „nuolatinis tobulėjimas“ arba „keistis į gerą“. Kaizen principas – įtraukti visus organizacijos darbuotojus į nuolatinį siekį tobulėti ir gerinti savo darbo aplinką. Paprastai pasiūlymai, idėjos vadinami tiesiog vienu žodžiu – „kaizen“. Kaizen filosofija teigia, kad pasiūlymas privalo turėti labai konkrečius reikalavimus:4

  • Kaizen siekia gerinti informacijos apsaugą (pvz. konfidencialumą), gerinti produktų ar paslaugų kokybę, mažinti nuostolius. Nuostoliai LEAN metodologijoje suskirstyti į 7 tipus: laukimas, atsargos, transportavimas, judėjimas, pergaminimas, korekcijos, papildomi procesai.
  • Kaizen metodas siūlo vykdyti esminius, o ne paviršutinius pokyčius išsiaiškinant ir šalinant esminę priežastį, kad problema nepasikartotų.
  • Kaizen tampa nauju standartu. Vienas iš Kaizen proceso tikslų – pasiekti, kad visiems įmonės darbuotojams vykdant mažus patobulinimus ir kiekvieną iš jų standartizuojant, būtų nuosekliai tobulinami procesai ir standartai. Standartizavimo dėka pasiūlymai nebesikartoja, o įmonės veikla nuolat gerėja.

Kaizen mokymai ir sukurtas procesas įtraukia darbuotojus, suteikia jiems galimybę teikti kryptingas ir reikalingas idėjas ir taip prisidėti prie savo darbo vietų tobulinimo, savo darbo palengvinimo, nuostolių („muda“) šalinimo. Ilgalaikėje perspektyvoje įgyvendinti pasiūlymai padeda įmonei patobulinti savo veiklą, pagerinti darbo aplinką, produktų ar paslaugų kokybę bei sutaupyti resursų.

Girdime teigiant, kad tik gamybinėje aplinkoje yra galimybės tobulinti procesus. Sėkmingai pritaikytas Kaizen Teian procesas projektavimo, paslaugų įmonėse, valstybinėse institucijose paneigia šį mitą. Lietuviška patirtis rodo, jog įgyvendinus šią sistemą organizacijose naudingų idėjų skaičius per metus padidėja nuo kelių dešimčių iki daugiau negu tūkstančio.