Hoshin Kanri

1Hoshin Kanri („Strategy Deployment“ arba lietuviškai „Strategijos įgyvendinimas“) – Lean metodas, užtikrinantis kompanijos veiklos krypties valdymą ir kontrolę. Taip pat tai – vadybos metodas, skirtas palaikyti organizacijos augimo ir plėtros procesus. Hoshin = Politika, planas, kryptis. Kanri = Valdymas, administravimas.
Hoshin Kanri metodologiją 1965 metais sukūrė kompanija Bridgestone Corp. (Japonija), tačiau Toyota pradėjo naudoti panašią veiklos valdymo sistemą dar 1961 metais.

Hoshin Kanri formuoja kryptį ir dėmesį į tikslus, veikia pagal lyderystės mąstymą bei suderina tikslus visoje organizacijoje.

Hoshin Kanri sistema kuriama tokia eiga:

  1. Pagrindinės prielaidos: kompanijos vizija, misijos principai ir vertybės;
  2. Kompanijos strateginis planavimas su vidutinės ir ilgalaikės perspektyvos kryptimis;
  3. Vidinis išskleidimas į direktorių, padalinių vadovų, skyrių vadovų lygį, ir pagaliau į asmeninius darbuotojo tikslus;

Hoshin Kanri – tai vadybos sistema, naudojama siekiant apibrėžti atitinkamą organizacijos veiklos kryptį ir efektyviai įgyvendinti reikiamus veiksmus ir rezultatus. Kompanijos strategija ir strateginės kryptys formuojamos A3 metodo pagalba.