5S – vizualus valdymas ofise

5S ofise ne tik apibrėžia vizualią darbo vietą, bet apima ir elektroninę informaciją. Vizualus valdymas, aiškus ir vienodai suprantamas visiems darbuotojams, leidžia sklandžiai organizuoti darbą, greitai identifikuoti nuostolius ir imtis veiksmų juos šalinti. Darbo operacijos paprastėja, didėja bendradarbiavimas, gerėja darbo kultūra.4

Darbo vieta ir elektroninė informacija sutvarkoma atliekant šiuos 5S žingsnius:

Surūšiavimas

  • darbo aplinkoje esančios priemonės ir informacija surūšiuojami į reikalingas ir nereikalingas.

Susitvarkymas

  • iš darbo aplinkos pašalinamos nereikalingos priemonės ir informacija.

Švara

  • darbo vieta išvaloma ir sutvarkoma (kur aktualu).

Standartizavimas

  • sukuriamas vizualus standartas priemonių, dokumentų, informacijos žymėjimui ir laikymo vietai.

Savikontrolė

  • sukuriama sistema ir disciplina reguliariai atlikti auditus. Tai palaiko numatytus standartus, nes rasti neatitikimai nedelsiant pašalinami ir numatomos galimybės tolesniam standartų tobulinimui.

Naudojant 5S principus bendro naudojimo darbo vietose palengvėja darbas, atsargų kontrolė, išvengiama nereikalingų medžiagų, priemonių užsakymų.

Vizualus valdymas pagrindiniams veiklos rodikliams leidžia greitai reaguoti į nukrypimus ir pasiekti organizacijai iškeltus tikslus.

Ofise diegiamas 5S įtraukia darbuotojus kurti malonią ir bendradarbiavimą skatinančią darbo aplinką, gerina darbo kultūrą. Tokioje aplinkoje darbuotojai greitai pastebi problemas ir nedelsdami gali imtis veiksmų joms spręsti.