5S kompiuteryje

5S ofise ne tik apibrėžia vizualią darbo vietą, bet apima ir elektroninę informaciją (failai, katalogai, serveriai, darbalaukis, „debesys“, el. paštas ir t.t.).

5S kompiuteryje – Lean įrankis, kurio pagalba 5S principai (surūšiavimas, sutvarkymas, švara, standartizavimas ir savikontrolė) pritaikomi vietose, kuriose laikoma skaitmeninė informacija. Sukuriami aiškūs standartai, kaip turi atrodyti kompiuterių darbalaukiai, kaip turi būti laikomi failai, kokie turi būti jų pavadinimai ir t.t.

Sakoma, kad geras 5S kompiuteryje užtikrina, kad bet kokia informacija bus surasta per 30 s.

5s kompiuteryje