TPM

T1PM („Total Productive Maintenance“, lietuviškai „Visuotina gamybos priežiūra“) – Lean metodas, orientuotas į įrengimų prevencinę priežiūrą siekiant užtikrinti stabilų procesą. Sukuriama įrengimų priežiūros sistema, padalinant atsakomybes tarp technikos/remonto ir gamybos skyrių. Paruošiamos patikros instrukcijos nurodančios kas, kada ir ką turi atlikti, kad įrengimas tarnautų tinkamai.

Taip pat TPM sistema padeda išmatuoti OEE – rodiklį, parodantį bendrą įrengimo efektyvumą. Jis skaičiuojamas pagal formulę: OEE = įrengimo patikimumas x gamybinis našumas x kokybė. Tai pasaulinis gamybos efektyvumo rodiklis, kuris atspindi ne tik įrengimą įtakojančias prastovas, gedimus ar darbo organizavimą (mažus sustojimus, greičio susimažinimus), bet atsižvelgia ir į produkto kokybės įtaką. Efektyvumas praranda prasmę, jei gaminamas nekokybiškas produktas.  Pasaulinė bendro įrengimo efektyvumo kartelė (OEE rezultatas) yra 85%.

TPM metodas padeda užtikrinti stabilią gamybą ir sumažinti:

  • Defektų skaičių;
  • Nelaimingų atsitikimų ir avarijų skaičių;
  • Neplanuotų prastovų skaičių;
  • Greičio nuostolius;
  • Per dideles įrengimų aptarnavimo išlaidas.