Standartizuotas darbas

Standartizuotas darbas – Lean metodas, kurio tikslas yra standartizuoti darbuotojų atliekamas operacijas ir taip užtikrinti stabilius procesus ir gerus rezultatus. Įmonės neretai susiduria su problema, kad darbuotojai dėl skirtingos kvalifikacijos ar įgūdžių dirba skirtingai, o tai tiesiogiai atsiliepia veiklos rezultatams. Norint to išvengti, reikia standartizuoti procesus, darbus ir skleisti gerąsias praktikas per organizaciją.3
Šio metodo esminiai punktai:
  • Orientuojamasi ne į visus įmonės procesus, o tik į operatorių veiksmų ir darbo centrą;
  • Nuostoliai tampa akivaizdžiai matomi;
  • Atveriamos galimybės taikyti kitus Lean metodus.
Darbo standartizavimo metodas leidžia sukurti aiškius darbo standartus, padeda apskaičiuoti linijos/darbo centro ar proceso takto laiką, ciklo laiką, nustatyti reikalingą darbuotojų skaičių, remiantis proceso pajėgumu.
Standartizuoto darbo metodas leidžia gauti šią naudą:
  • Atsiranda procesų standartai ir gerosios praktikos, apimančios darbo organizavimą, produktyvumą, efektyvumą, kokybę ir saugą;
  • Remiantis sukurtais standartais ir gerosiomis praktikomis apmokomi esami darbuotojai ir greičiau darbui paruošiami nauji darbuotojai;
  • Darbo vietose atsiranda vizualios instrukcijos, darbuotojų įgūdžių žemėlapiai, judėjimo diagramos ir kita;
  • Atsiranda galimybė efektyviai taikyti kitus Lean metodus (PDCA, Kaizen ir t.t.);
Remdamiesi savo patirtimi teigiame, kad įgyvendinus Standartizuoto darbo principus didėja dirbančių darbuotojų produktyvumas, linijos greitis, gerėja darbų sauga ir kokybė.