PDCA

PDCA (plan, do, check, act) arba lietuviškai PDTV (planuok, daryk, tikrink, veik) – Lean metodas, padedantis struktūriškai spręsti problemas. Jo pagrindinis tikslas – surasti esminę problemos atsiradimo priežastį ir numatyti veiksmus jai pašalinti. Standartinis 8 žingsnių problemų sprendimo kelias, taikant PDTV formą A3 popieriaus lape:

 • Trumpai, bet 5tiksliai aprašoma problema. Susipažįstama su procesu problemos atsiradimo vietoje, tai atvaizduojama formoje. Numatomas konkretus, laike apibrėžtas ir aiškiai išmatuojamas tikslas.
 • Ishikawa metodu (dar žinomu kaip „žuvies ašaka“) atliekama priežasčių analizė per 4 pagrindines sritis ir jas patikrinus atrenkamos esminės priežastys.
 • Visos pasitvirtinusios esminės priežastys surašomos formoje ir numatomi veiksmai kiekvienai jų pašalinti.
 • Užfiksuojami atsakingi asmenys, kurie turės įgyvendinti numatytus veiksmus.
 • Numatomi terminai.
 • Išmatuojamas rezultatas.
 • Standartizuojami visi pakeitimai. Esant poreikiui darbuotojams organizuojami mokymai pagal naujus standartus.
 • Formoje užfiksuojami visi prie problemos sprendimo prisidėję asmenys ir jiems padėkojama bei pasidalinama problemos sprendimu su kitomis suinteresuotomis komandomis.

PDTV problemų sprendimo metodo taikymo naudos:

 • Įmonei tampa lengviau spręsti problemas, nes yra aiški problemų sprendimo struktūra ir logika, aiškūs ir paprasti veiksmų planai, suprantamas komunikacijos standartas, nes viskas telpa ant vieno A3 formato lapo.
 • Tobulinami darbuotojų asmeniniai gebėjimai ir kompetencijos dirbti savarankiškai ir patiems spręsti problemas.
 • Pagerinama įmonės vidinė atmosfera, nes PDTV metodas – tai komandinis darbas, kurio metu stiprėja bendradarbiavimas su kolegomis ir vadovais.
 • Padidinamas įmonės efektyvumas, išmokstama lanksčiau reaguoti į pokyčius, tobulinti produktų ar paslaugų kokybę, mažinti proceso nuostolius.

PDTV metodas padeda įmonei nuolat tobulinti savo veiklą ir išlikti konkurencingai.

Toyota kompanijoje sakoma, kad vadovas susipažinęs su problemos sprendimu PDCA metodu per 3-5 minutes be papildomo paaiškinimo turi suprasti, kokia buvo problema, kaip ji nutiko, kokios esminės priežastys sąlygojo problemą, kokie veiksmai joms šalinti buvo įgyvendinti, kokį rezultatą komanda pasiekė ir kaip standartizavo veiksmus, kad daugiau problemos nepasikartotų, bei su kuo pasidalino gerąja praktika, kad kiti nekartotų tų pačių klaidų.