Kaizen Teian

Kaizen Teian  – Lean metodas, skatinantis įmonės darbuotojus teikti ir įgyvendinti savo pasiūlymus. Japoniško žodžio  „Kaizen“ reikšmė – „nuolatinis tobulėjimas“ arba „keistis į gerą“. Kaizen principas – įtraukti visus organizacijos darbuotojus į nuolatinį siekį tobulėti ir gerinti organizacijos procesus. Paprastai pasiūlymai, idėjos vadinami tiesiog vienu žodžiu – „kaizen“. Kaizen filosofija teigia, kad pasiūlymas privalo turėti labai konkrečius reikalavimus:

  • Kaizen siekia gerinti saugą 8darbe, gerinti produktų ar paslaugų kokybę, mažinti nuostolius. LEAN metodologijoje išskiriami 7 nuostolių tipai: laukimas, atsargos, transportavimas, judėjimas, pergaminimas, korekcijos, papildomi procesai.
  • Kaizen metodas siūlo vykdyti esminius, o ne paviršutinius pokyčius išsiaiškinant ir šalinant esminę priežastį, kad problema nepasikartotų.
  • Kaizen tampa nauju standartu. Vienas iš Kaizen proceso tikslų – pasiekti, kad visiems įmonės darbuotojams vykdant mažus patobulinimus ir kiekvieną iš jų standartizuojant, būtų nuosekliai tobulinami procesai ir standartai. Standartizavimo dėka pasiūlymai nebesikartoja, o įmonės veikla nuolat gerėja

Kaizen mokymai ir sukurtas procesas įtraukia darbuotojus, suteikia jiems galimybę teikti kryptingas ir reikalingas idėjas ir taip prisidėti prie savo darbo vietų tobulinimo, savo darbo palengvinimo, nuostolių („muda“) šalinimo. Ilgalaikėje perspektyvoje įgyvendinti pasiūlymai padeda įmonei patobulinti savo veiklą, pagerinti darbo aplinką, produktų ar paslaugų kokybę bei sutaupyti resursų.

Dažnai nepanaudotas darbuotojų kūrybiškumas išskiriamas kaip vienas iš pagrindinių nuostolių organizacijos viduje. Tarptautinių organizacijų patirtis rodo, jog darbuotojų įtraukimas į procesų ir darbo vietų gerinimą bei tobulinimą atneša didžiules naudas. Pavyzdžiui, Panasonic organizacija per vienerius metus darbuotojų idėjų dėka sutaupė 175 milijonus dolerių. Lietuviška patirtis rodo, jog įgyvendinus šią sistemą organizacijose naudingų idėjų skaičius per metus padidėja nuo kelių dešimčių iki daugiau negu tūkstančio.