5S – Vizualus valdymas

Šis Lean metodas padeda sukurti ir palaikyti vizualią darbo vietą. Vizualus valdymas, aiškus ir vienodai suprantamas visiems darbuotojams, leidžia greitai identifikuoti proceso nuostolius ir imtis veiksmų juos šalinti.13

Darbo vieta sutvarkoma atliekant šiuos 5S žingsnius:

Surūšiavimas

  • visi darbo vietoje esantys daiktai, dokumentacija, priemonės ir informacija surūšiuojami į reikalingus ir nereikalingus.

Susitvarkymas

  • iš darbo vietos pašalinami visi nereikalingi daiktai ir šiukšlės.

Švara

  • darbo vieta išvaloma ir sutvarkoma.

Standartizavimas

  • sužymimos darbo priemonių, dokumentų laikymo vietos;
  • nustatomi švaros standartai;
  • sukuriamas vizualus standartas, t.y. susitarimas, kokios tvarkos turime laikytis.

Savikontrolė

  • sukuriama sistema ir disciplina, palaikanti sistemą;
  • nustatytu dažnumu atliekami auditai pagal vizualius standartus. Auditų vertinimas užrašomas auditų lape. Radus neatitikimus imamasi veiksmų jų šalinimui;
  • atnaujinami ir nuolat tobulinami 5S standartai darbo vietose.

Įdiegus 5S negaištamas laikas informacijos ar darbo priemonių paieškai, jas lengva pamatyti, paimti ir  grąžinti į joms skirtą vietą. Išvengiama nereikalingų medžiagų, priemonių užsakymų.

Darbo vietoje įdiegus 5S principus vadovas ar bet kuris kitas darbuotojas per 30 sekundžių turi įvertinti, gerai ar blogai joje sekasi, vertinant pagrindinius tos darbo vietos veiklos indikatorius. Tai sukuria aplinką, kurioje darbuotojai gali greitai pastebėti problemas ir nedelsdami imtis veiksmų joms spręsti.