Atsižvelgdami į organizacijos   specifiką, parenkame geriausias pasaulines praktikas, nukreipiame jas į aktualių problemų sprendimą ir ugdome darbuotojus, kad jie gebėtų savarankiškai taikyti įgytą patirtį.